Hoe zit het ook alweer: “Ik ben executeur, wat moet ik doen?”

En dan staat er in het testament van iemand die overleden is dat jij de “executeur testamentair” bent. Je mag dit weigeren, maar daar gaan we nu even niet vanuit. De notaris maakt de akte van erfrecht op, en dan?

Je bent dus executeur, maar wat moet je nu doen?

De executeur beheert de nalatenschap en vertegenwoordigt de erfgenamen. Dat wil zeggen dat hij beheershandelingen mag doen, bijvoorbeeld het doorbetalen van de huur, verzekeringen en gas & licht. Maar ook het opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen hoort hierbij.

Vervolgens is de executeur verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de nalatenschap. Hiervoor moet hij een aantal dingen doen:

1. Een boedelbeschrijving maken

Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden die de overledene had. Je kunt deze boedelbeschrijving vast laten leggen bij een notaris, maar dat is niet verplicht. Stel dat je problemen verwacht met schuldeisers bijvoorbeeld, dan heb je door de boedelbeschrijving wel te registreren bij de notaris een betere bewijslast. Vaak is dit niet nodig.

2. De schulden en kosten van de uitvaart betalen

Als executeur moet je alle rekeningen die er nog zijn betalen, net als de uitvaart. Dit doe je uiteraard van de bankrekening van de overledene. Om dit te kunnen doen, moet je dus met de verklaring van erfrecht bij de bank geweest zijn om aan te tonen dat je dit mag doen. Als er nog schuldeisers zijn, moet je deze aanschrijven om ze uit te leggen dat er iemand overleden is en om die schuld af te handelen.

3. Overleggen met de erfgenamen over de afwikkeling van de erfenis

Je moet met de erfgenamen overleggen of er zaken zijn die verkocht moeten worden of juist niet. Bijvoorbeeld in het geval van beleggingen of een eigen huis. Stel dat iemand van de erfgenamen het huis zou willen hebben als erfenis, dan moet je dit weten, zodat er rekening mee kunt houden in de verdeling.

4. Aangifte doen voor de erfbelasting

Als duidelijk is wat de erfenis precies is en wie de erfgenamen zijn, kan er aangifte erfbelasting gedaan worden. Dit doe jij als executeur voor alle erfgenamen.

5. Afhandeling bijzondere wensen en legaten

Als er bijzondere dingen in het testament stonden (bijvoorbeeld over een specifiek schilderij of een huisdier), zorg je dat dit netjes afgehandeld wordt. Ook als er legaten genoemd zijn in een testament, zorg je dat deze personen of instanties dit geld krijgen.

6. Eindafrekening opstellen

En als als de erfbelasting en legaten netjes betaald zijn en alles verkocht is wat verkocht moet worden, stel je een eindafrekening op. Het uitgangspunt hiervoor is de boedelbeschrijving en in de eindafrekening geef je dan aan wat er nog is binnengekomen of uitgegeven en waaraan. Hiervoor moet je dus goed alle facturen bewaren.

7. De erfenis verdelen

En tot slot kan dan de erfenis verdeeld worden over de erfgenamen.

Is het veel werk?

Dat hangt natuurlijk vooral af van hoeveel er te regelen is. Als de overledene in een huurhuis woonde, een klein beetje spaargeld had en maar één erfgenaam, dan is alles zo geregeld. Bij een koophuis, beleggingen, onroerend goed in het buitenland en een ingewikkeld testament zal het moeilijker zijn en meestal langer duren.

Heb je een executeur nodig? Of ben je zelf executeur en heb je hulp nodig omdat je niet precies weet wat je moet doen of omdat je er geen tijd voor hebt? Neem dan eens contact met me op, dan kunnen we kijken wat ik hierin voor je kan doen. Ik kan de executeur helpen en bijstaan, maar je kunt zelfs (in overleg met de andere erfgenamen uiteraard) mij benoemen als executeur.