Hoe zit het ook alweer: “Wie betaalt de uitvaart?”

Iemand die overlijdt, wordt altijd begraven of gecremeerd. Maar wie moet dat betalen?

In veel gevallen is er een uitvaartverzekering die in natura of in geld de uitvaartkosten dekt. In dat geval is er geen probleem. Ook als er voldoende spaargeld is, is er eigenlijk geen probleem. De kosten van de uitvaart kunnen dan uit de nalatenschap betaald worden.

Maar wat als er geen uitvaartverzekering of uitvaartpolis is?

heb je opdracht gegeven voor de uitvaart? Dan moet je hem ook betalen.

Als er iemand in je omgeving overlijdt en jij belt een uitvaartondernemer om de begrafenis of crematie te regelen, dan heb jij daar de opdracht voor gegeven en ben jij ook verantwoordelijk voor de kosten van die uitvaart. Als er zoals hierboven staat een polis of spaargeld is, dan is dat geen probleem, maar als die er niet zijn of onvoldoende zijn, dan mag de uitvaartondernemer jou als opdrachtgever aanspreken op de kosten. Dit geldt ook als je geen erfgenaam bent. Als je bijvoorbeeld als goede vriend of buurvrouw de opdracht geeft, ben jij verantwoordelijk voor de kosten hiervan als er geen polis is of als de kosten niet uit de nalatenschap betaald kunnen worden.

Pas dus op dat je een nalatenschap niet al geaccepteerd hebt voordat je de opdracht voor de uitvaart geeft.

Kan dat dan? Ja. Ik heb al eens eerder geschreven over het beneficiair aanvaarden van een erfenis. Maar je kunt al zonder dat je het weet een erfenis per ongeluk “zuiver” aanvaarden. Niet eens door dat officieel bij de notaris vast te leggen, maar ook bijvoorbeeld door alvast waardevolle spullen uit de woning van de overledene mee te nemen of geld op te nemen van een gezamenlijke rekening. Op dat moment gedraagt u zich als erfgenaam, bent u erfgenaam en bent u dus ook verantwoordelijk voor de kosten van de nalatenschap. In mijn volgende blog over erfenis aanvaarden zal ik hier verder op ingaan.

OK, geen opdracht geven dus en geen spullen meenemen, dan hoef ik niet te betalen?

Dat zou je dan wel denken, maar het werkt dan toch weer net iets anders. Als er niemand opdracht geeft voor de uitvaart, dan neemt de burgemeester die taak op zich en betaalt ook de kosten. Maar daarna gaat de gemeente kijken of er bij de overledene nog geld of andere dingen zijn waarmee de uitvaart betaald kan worden. Zijn die er niet, dan mag de gemeente de kosten verhalen op de echtgenoot/geregistreerd partner, ouders, kinderen, schoonkinderen, schoonouders of stiefouders van de overleden persoon. Zelfs op de ex-echtgenoot als deze een onderhoudsplichtig was voor de overledene. Het maakt hierbij niet uit of je wel of geen erfgenaam bent en als je erfgenaam maakt het niet uit of je de erfenis beneficiair hebt aanvaard of verworpen. De gemeente mag evengoed de kosten op je komen verhalen.