Disclaimer

Ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en actueel is, maar ik kan niet garanderen dat er geen onvolledige of onjuiste informatie voorkomt.

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie op deze website of de aangeboden diensten en verkregen informatie.

Als gebruiker van de informatie op deze website bent u zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de informatie op deze website. De website bevat algemene informatie en kan zonder aankondiging veranderd worden.

De foto’s, teksten, illustraties, (handels)namenen logo’s op deze website zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De informatie op deze website mag uitsluitend door de uzelf worden gebruikt. U mag de informatie op deze website niet bewerken, verspreiden of kopiëren zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben van de houder(s) van het intellectueel eigendomsrecht.

Heeft u suggesties om de website beter te maken? Dat hoor ik graag van u via info@eindelijkgeregeld.nl

Versie: april 2017

Eindelijk Geregeld

Eindelijk Geregeld helpt u bij het maken van de juiste keuzes voor uw testament en levenstestament en met alles wat er bij een overlijden geregeld moet worden.

Pasfoto Carien_Eindelijk Geregeld

Contact

Carien Moeijes

Fakkelgras 10, 3994 ML Houten