Hoe zit het ook alweer: “Kun je per ongeluk een erfenis aanvaarden?”

Ik schreef al eerder over het beneficiair aanvaarden van een erfenis. Door een erfenis beneficiair te aanvaarden, voorkom je verrassingen achteraf als er toch meer schulden dan bezittingen in de erfenis blijken te zitten.

Om te voorkomen dat je een erfenis niet per ongeluk zuiver aanvaardt, is het belangrijk dat je je niet als erfgenaam gedraagt. In september 2016 is er een nieuwe wet aangenomen, waarin wordt uitgelegd wat dat dan betekent. In deze wet is de hoofdregel dat je niets mag doen wat nadelig kan zijn voor schuldeisers van de overledene.

Mag je spullen meenemen uit het huis van de overledene?

Vroeger was het zo dat je een erfenis al aanvaard had als je iets meenam uit het huis van de overledene. In situaties waarin bijvoorbeeld een huurwoning snel leeg opgeleverd moest worden, kon dit voor problemen zorgen. In de nieuwe wet is het zo dat je wel spullen mee mag nemen uit de woning, maar deze niet mag verkopen of weggeven. Spullen zonder waarde mag je wel bijvoorbeeld naar de Kringloopwinkel brengen. Alle andere dingen die je meeneemt van de overledene, moet je netjes bewaren en op een inventarisatielijst zetten, zodat eventuele schuldeisers dit kunnen raadplegen.

Mag je rekeningen betalen?

Vroeger mocht je geen schuldeisers betalen met geld uit de nalatenschap. Tegenwoordig is het zo dat je een openstaande factuur wel mag betalen om bijvoorbeeld incassomaatregelen te voorkomen. 

Mag je geld opnemen?

“Zomaar” geld opnemen van de gezamenlijke rekening omdat je even geld nodig hebt, dat mag dus niet. Hiermee kan het immers zo zijn dat het de schuldeisers kan benadelen. Als je niet zeker weet of de erfenis positief is, kun je beter even geen geld van de gezamenlijke rekening gebruiken. In plaats daarvan zul je dan van je eigen rekening geld moeten opnemen als je die hebt. Het is overigens sowieso handig om niet alleen maar een en/of rekening te hebben, maar ook een eigen rekening. De en/of rekening wordt namelijk (tijdelijk) geblokkeerd zodra je het overlijden meldt bij de bank.

Kortom: als je niet zeker weet of je de erfenis zuiver wilt aanvaarden, let dan op wat je doet. Verkoop niet zomaar spullen uit de erfenis en kijk goed wie je betaalt en wie niet. En als je twijfelt: overleg eventueel even met de notaris. Als je al weet dat je de erfenis toch wel zuiver wilt aanvaarden, dan kun je natuurlijk wel geld opnemen, rekeningen betalen of spullen uit het huis verkopen.

Kun je je nog bedenken als je een erfenis zuiver hebt aanvaard?

Wat er ook veranderd is in de nieuwe wet, is dat je alsnog beneficiair kunt aanvaarden als er toch onverwachte schulden blijken te zijn. In die situatie heb je dan in eerste instantie de erfenis zuiver aanvaard, maar later blijkt dat er toch schulden zijn waardoor de erfenis negatief uitvalt. In dat geval mag je dan éénmalig alsnog een verzoek indienen bij de notaris om alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit mag alleen als er schulden zijn waarvan de erfgenamen niet konden weten dat die er waren, bijvoorbeeld in het geval van online schulden of schulden die niet duidelijk bleken uit de administratie van de overledene. Als duidelijk is dat de erfgenaam wel had kunnen weten van de schulden, dan wordt dit verzoek afgewezen. De erfgenaam heeft daarin zelf een onderzoeksplicht.

Om die laatste situatie te voorkomen voor je nabestaanden, is het natuurlijk handig als zij op de hoogte zijn van alles wat jij hebt en wat er geregeld moet worden na jouw overlijden. Overweeg om een Persoonlijk Nabestaanden Plan te maken. Dit is een overzicht van alles wat jij hebt, zodat jouw nabestaanden goed voorbereid zijn mocht jij onverwacht overlijden.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over het thema erfenis. Neem dan contact met mij op.