Ik wil mijn kind onterven, kan dat?

Waarom iemand dit wil, daar gaan we het hier vandaag niet over hebben, dat is vaak een hele moeilijke beslissing. Maar als je dan besloten hebt dat je het wilt, kan het en hoe werkt het?

Het korte antwoord op de vraag is: ja het kan, maar niet helemaal.

Wat moet je doen?

Zoals je in deze eerdere blog kunt zien, is een kind een erfgenaam in de eerste groep. Je kunt een kind onterven door in je testament te zetten dat je je kind onterft en iemand anders erfgenaam maakt. Let op dat je hier een testament voor nodig hebt, je mag het niet zelf op een papiertje schrijven en in kast met belangrijke papieren bewaren. 

Maar…..

Kinderen hebben in de wet een beschermde positie als het om erven gaat. Een kind heeft altijd recht op zijn (of haar*) legitieme portie.  Die legitieme portie is de helft van waar een kind wettelijk gezien recht op zou hebben. Voorbeeld: je bent alleenstaand en hebt twee kinderen, dan zouden ze volgens de wet ieder 50% krijgen. De legitieme portie is dan de helft daarvan, dus 25%. Dit is dus het del waar een kind altijd een beroep op kan doen.

Hoe krijgt het kind zijn legitieme portie?

Als je in  je testament hebt gezegd dat het kind onterfd is, dan hoeven de andere erfgenamen niet actief op zoek naar het onterfde kind om hem zijn deel te geven. Het onterfde kind moet de legitieme portie zelf komen opeisen bij de andere erfgenamen. Dit kan tot 5 jaar na het overlijden. Als een onterfd kind er dus pas na 4 jaar en 11 maanden achter komt dat vader of moeder is overleden, dan kan hij op dat moment nog een beroep doen op zijn legitieme portie en deze opeisen bij de andere erfgenamen. Het is uiteraard niet verplicht om je legitieme portie op te eisen (tenzij je een uitkering hebt, daarover lees je meer in de vorige blog).

Wie moet het dan betalen?

Als de andere erfgenamen de erfenis al verdeeld hadden, dan zijn zij samen aansprakelijk voor die legitieme portie en moet er dus terugbetaald worden aan het onterfde kind. Let dus op als je weet dat er een onterfd kind is, dat je niet je hele erfenis op maakt, voordat die 5 jaar voorbij is.

Kan het ook anders?

Jazeker, dat kan. Als je weet dat het onterfde kind toch wel zijn of haar deel gaat opeisen, dan kun je ook in je testament zetten dat je dat kind een legaat geeft dat net zo groot is als zijn legitieme portie. In die situatie moeten de andere erfgenamen het onterfde kind benaderen en zijn deel geven. Dit is een iets ‘vriendelijkere’ manier van onterven. 

* Het spreekt voor zich dat waar hij staat ook zij kan staan en hem ook haar kan zijn.